Főoldal Megrendelés Információk Gasztronómia Művészet For foreigners Továbbá...


Váncsa István könyveiből kérésre dedikált példány!


Partnereink

Hírlevél

:

:

       Megrendelem
       Lemondom

Az itáliai reneszánsz

Építészet-Szobrászat-Festészet-Rajz
Szerkesztette: Rolf Toman

Itt egy képnek kéne lennie, de nincs.

Vince Kiadó
463 oldal
Flexibilis kötés
22 x 25 cm
6995 Ft

Bizonyára annak is van már valamilyen elképzelése a tárgyról, aki először teszi fel a kérdést, miért olyan jelentős korszak a világ művészetében az itáliai reneszánsz. Magát a "reneszánsz" (renaissance) szót általában "újjászületés"-nek fordítják - habár tévesen - , és a sugárzó új kezdetének gondolatával társítják, az amúgy hasonlóképpen téves "sötét középkor" ellenpontjaként. Ez a sarkalatos megfogalmazás - általában és összességében - összecseng az alapvetően pozitívnak tartott reneszánsz fogalmával. "A reneszánsz az egyén felemelkedését jelenti, a szép iránti vágy ébredését, az örömteli élet diadalmenetét, az értelem győzelmét a testi valóság felett, a boldogság pogány keresésének megújulását, az egyén ébredező tudatát a környező természettel való kapcsolatára." Ilyen lelkes magyarázatot ad Johan Huizinga holland művészettörténész egy fiktív reneszánszrajongó szájába "A reneszánsz problémája" című esszéjében. Ha ehhez hozzávesszük a tényt, hogy legtöbbek véleménye szerint a reneszánsz visszautal a klasszikus ókor szellemére, továbbá, hogy a festményeken a tér mélységének érzékeltetésére szolgáló perspektivikus ábrázolás első ízben jelenik meg - nos, akkor nagyjából összegeztük is a legfontosabb elemeket, amelyek a reneszánszról való képünket alkotják...


http://shop-scripts.ru