Főoldal Megrendelés Információk Gasztronómia Művészet For foreigners Továbbá...


Váncsa István könyveiből kérésre dedikált példány!


Partnereink

Hírlevél

:

:

       Megrendelem
       Lemondom

Ian G. Kennedy: Tiziano

Itt egy képnek kéne lennie, de nincs.

Vince Kiadó
96 oldal
kartonált
2275 Ft

"Tiziano ... megalapozta művészeti kiválóságként a helyét a velencei művészeti életben a Mária mennybemenetele (Assunta) című, 1515 és 1518 között a ferences rendiek Frari-temploma részére festett munkájával, ezzel a hatalmas léptékű, kiteljesedett remekművel, amely méltó arra, hogy Michelangelo Sixtus-kápoljával és Raffaello Stanzáival együtt emlegessék. A kompozíció egyszerűnek tűnik: a horizonton elhelyezkedő apostolok egyetlen négyzeten belül csoportosulnak, míg Mária alakja és az Atyaisten az angyalokkal kört alkotnak, ezzel mintegy a tökéletes örökkévalót is szimbolizálva. A két csoport egy magas háromszöget zár közre, aminek a két alsó csúcsa a két vörös ruhás apostol, a felső pedig a Szent Szűz alakjában végződik, ezzel is a földiből a mennyei világba való átmenetelét hangsúlyozandó. Tiziano realizmusára jellemzően a Szent Szűz nem önmagában lebeg, hanem természetes módon érkezik fel egy puttók által tartott felhőtömbön állva. A Máriát az apostoloktól elválasztó távolság növekedését jelzi az apostolok gesztikulálása a kép előterében, karjukat hiába nyújtják a felhő után; ugyanezt fejezi ki a jobboldali kis puttó ingadozása is, akinek a lábujjai éppen hogy eltávolodnak a zöld ruhás apostol fejétől. Ahhoz, hogy ekkora energián úrrá lehessen, Tiziano elsajátította a chiaroscuro technikáját: a felhőrészleten nyughatatlan mozgásban levő puttóhadat egy árnyékos sáv, valamint a Szent Szűz dinamikus contrapostóját kiemelő sötét köpeny egyesíti. Maga Szűz Mária egy hatalmas izzó kemencéhez hasonló fény előtt áll, amelyhez képest a merész rövidülésben ábrázolt Atyaisten leginkább óriásdenevérhez hasonlóan lebeg. Tiziano ez idáig elkerülte, hogy Rómába utazzon, mindazonáltal a Velencébe látogató művészek és művészetkedvelők kifaggatásával, rajzok, nyomatok és szobrocskák gyűjtésével lépést tartott a festészet legújabb fejleményeivel. Mindezek alapján kétségtelenül azt gondolhatta, hogy van mit pótolnia, és ennek a délről jövő versenyszerű nyomásnak is minden bizonnyal szerepe volt abban, hogy ennyire engesztelhetetlen és nagy energiát kívánjon kifejezni egy ilyen monumentális felületen. Lodovico Dolce kortárs velencei műértő kritikus szerint a Mária mennybemenetele Michelangelo nagyságát és terribilitaját ötvözi Raffaello bájával és idealizáló stílusával, és mindehhez maga Tiziano a természet színeit adja hozzá. Az apostolok gigantikus mivolta teljesen michelangelói megoldás, a Szent Szűz contrapostója Raffaellóra utaló elem, az uralkodó vörös, zöld és fehér színeken alapuló színösszeállítás pedig elementáris erővel bír. Tiziano ezzel Velencét egy spirituális esemény olyan új, felvillanyozó képével lepte meg, amitől roppant nehéz elszakadni. A velencei mítoszok egyik régi eleme, hogy a várost a mennybemenetel napján alapították, így a Mária mennybemenetele a város sorsát eleve meghatározó isteni kegyelem jelképeként vonult a köztudatba... ...A Mária mennybemenetele messze földre elvitte Tiziano hírét, és megalapozta olasz és nemzetközi hírnevét."


http://shop-scripts.ru